Divendres, 07 Octubre 2016 10:15

No hi ha canvi sense ruptura… Autodeterminació i Independència: democràcia per als pobles!

El règim sorgit de la transacció del franquisme a la monarquia borbònica vigent els darrers 40 anys presenta símptomes clars desgotament:

  • No ha servit per garantir unes condicions de vida digna al conjunt de les classes populars i treballadores dels diferents pobles oprimits per lestat espanyol. Ans el contrari: sha reforçat el caràcter oligàrquic de lestat i shan accentuat les injustícies socials, consagrant un model econòmic al servei despeculadors i terratinents que es fonamenta en la despossessió sistemàtica i els retrocessos constants pel que fa a drets socials i laborals.

  • No tan sols no ha donat resposta a la realitat plurinacional de lestat i les ànsies de llibertat i sobirania dels pobles que el conformen, sinó que ha anat involucionant fins esdevenir un règim desacomplexadament hostil contra la diversitat de llengües, cultures i identitats. El seu caràcter oligàrquic suposa un fre insalvable al desenvolupament de models econòmics que responguin a les necessitats reals de les diferents nacions; i consagra situacions dinjustícia com el colonialisme intern, els latifundis, les taxes datur vergonyants o lespoli fiscal, que tan sols afavoreixen les elits que el regeixen.

  • És un règim sostingut principalment en la corrupció, que cal qualificar de sistèmica, ja que ha estat el mecanisme pel qual els grans capitals han imposat les seves polítiques, privatitzant serveis essencials, afavorint lespeculació, menystenint la salut pública, la qualitat ambiental i, en general, lespai i el bé comú, i conformant un sistema fiscal que tan sols afavoreix les grans fortunes.

És en aquest context, agreujat pel procés de reestructuració capitalista iniciat el 2008, que les classes populars andaluses, basques, castellanes, catalanes i gallegues han anat prenent consciència de la necessitat dun canvi de règim, dun nou model econòmic que doni resposta a les necessitats i demandes socials i duna democratització política que garanteixi la sobirania popular i leradicació de la corrupció.

I és també en aquest context que el règim ha respost oferint la seva regeneració, la mal anomenada nova política: una proposta de canvi sense ruptura que, com a tal, no és res més que una operació de maquillatge i de recanvi de protagonistes que no posa en qüestió els fonaments de lestat ni el sistema de dominació.

Les organitzacions desquerres conseqüents de Galiza, els Països Catalans, Euskalherria, Castella i Andalusia, hereves de la lluita pels drets socials i polítics dels nostre pobles, som ben conscients de lenganyifa que suposà la transacció franquista.

Som ben conscients que no hi haurà canvi possible a lestat espanyol sense una ruptura democràtica que qüestioni darrel la monarquia borbònica.

I som ben conscients que aquesta Ruptura tan sols és possible a partir de la plena sobirania popular, és a dir, de lexercici del Dret a lAutodeterminació i laccés a la Independència dels nostres pobles.

Des del cas Betaragune i la inhabilitació dArnaldo Otegi, fins a lempresonament dAndrés Bódalo i la repressió al sindicalisme combatiu andalús, passant per la criminalització i persecució judicial contra lindependentisme català, lestat espanyol ens mostra constantment el seu caràcter antidemocràtic. Un Estat del que ja tan sols en resten les clavegueres i un sistema judicial totalment sotmès als designis del poder polític i econòmic. Un Estat irreformable i una presó de pobles.

Per això, les organitzacions sotasignants, seguint els compromisos de la Declaració de València del 25 dabril de 2015:

  • Ens reafirmem en la necessitat de la Ruptura Democràtica com a única via per a un canvi real favorable al conjunt de les classes populars.

  • Conseqüentment, desplegarem polítiques de suport mutu cara a assolir lexercici del Dret a lAutodeterminació i el reconeixement de la Independència dels nostres pobles.

  • Treballarem per configurar un marc de relacions internacionals basat en la pau, la cooperació i el respecte a la sobirania dels pobles.

  • Ens comprometem a impulsar una Taula Internacional dOrganitzacions Independentistes i Revolucionàries que serveixi per articular la solidaritat entre els nostres pobles, per al desplegament despais de debat, cooperació i suport mutu en la lluita; i, en general, per a la definició i construcció dun projecte compartit de transformació social des de les respectives i plenes sobiranies nacionals.

València, Països Catalans, 9 dOctubre de 2016

Andalucía Comunista

Izquierda Castellana

Movemento Galego ao Socialismo

Primeira Linha

Unión do Povo Galego

Sortu

Poble Lliure