Dijous, 18 Juny 2015 16:45

Tasques i reptes de la Unitat Popular i el moviment popular independentista ara

El Consell Nacional de Poble Lliure reunit l'endemà de les constitucions dels nous ajuntaments ha valorat molt favorablement els canvis que s'han observat en l’àmbit dels Països Catalans. Aquests canvis a Catalunya, País Valencià i les Illes demostren com la lluita fa que la consciència evolucioni tant a nivell social com nacional fins i tot més ràpid del que les anàlisis prèvies suggerien.

Pel que fa al País Valencià, on un tripartit format per PSOE/PV, Compromís i Podem li ha llevat el govern al PP després de 20 anys, amb un resultat històric per al nacionalisme valencià representat per Compromís. També s’ha foragitat el PP de l’Ajuntament de València (i de les principals ciutats del País), després de 24 anys de governs de Rita Barberà. Cal destacar també l’obtenció dels dos primers regidors per la CUP a Pedreguer (Marina Alta) i d’altres regidories dins de candidatures unitàries i populars. 

En quanta les Illes, l’inici del canvi ha estat canalitzat per PSIB, MÉS i Podem, amb un acord de govern que possibilitarà a curt termini un important pas endavant del català com a llengua pròpia. Així mateix la constitució de l’assemblea de batles i batlesses com a fòrum de debat i defensa conjunta pretén garantir les competències socials dels ajuntaments i assegurar el finançament que reben les corporacions locals dels pressuposts insulars per a la prestació de serveis socials.

Cal aprofitar la nova correlació de forces a nivell institucional per a fer de caixa de ressonància de les reivindicacions i les lluites populars. Els ajuntaments han d’impulsar el rebuig al TTIP, la denúncia de les agressions capitalistes i també la defensa de la Ruptura Democràtica per la Independència, el Dret a Decidir sobre el fruit del nostre treball i sobre la nostra forma d'organització política, tot essent l'impuls del procés constituent arreu dels Països Catalans que ens cal, tenint en compte les característiques que haurà de prendre en cadascun dels seus territoris històrics.

Es constata que per tal de fer efectiva la Ruptura amb l'Estat espanyol ens cal dotar-nos de noves eines de sobirania popular al marge de les referències institucionals i legals espanyoles que ens empresonen com a poble. El conjunt dels Països Catalans actualment ens trobem intervinguts de facto. El Govern espanyol determina a què van dirigides la majoria de les aportacions econòmiques que rebem i, a més, la majoria de les decisions que s'han pres a nivell del Parlament que signifiquen un clar avençhan estat recorregudes al Tribunal Constitucional espanyol i han quedat aturades.

Per aquesta raó, constatem que la Unitat Popular (principalment la CUP, però no tan sols) i l'Esquerra Independentista tenim una tasca molt determinant els propers mesos. En primer lloc, és fonamental impulsar com més aviat millor l'Assemblea de Representants Electes dels Països Catalans que hauria d’estar formada per regidors i regidores, diputats i diputadesaixí com per representants/es sindicals i dels moviments socials i populars. Una composició d'aquesta mena seria més favorable als interessos populars, atès que els sectors conservadors no serien majoria. Aquesta nostra nova institució hauria de representar la Ruptura Democràtica per la Independència com a motor per a la futura República independent i federal dels Països Catalans.

En segon lloc, cal centrar les energies també a forçar la convocatòria de les eleccions constituents i plebiscitàries del 27s a nivell del Parlament de Catalunya. És imperiós aconseguir una nova correlació de forces a nivell parlamentari més favorable a les classes populars, per tant més favorable a la a la Independència i aconseguir fer un gir en les polítiques socials, començant per implementar mesures d’emergència social. Seguint l'exemple viscut a diversos viles i ciutats, cal que la Unitat Popular representada per la CUP- Crida Constituent treballi sense aturador per a construir una alternativa de govern a partir del 27s.

Aquestes tasques han de ser la base per tal d'impulsar la proclamació de la República Catalana independent i conjuntament amb el moviment popular independentista (principalment l'ANC i també Esquerres per la Independència) continuar impulsant i defensar el nostre procés constituent i les noves institucions de què ens dotem.

Barcelona, Països Catalans, 14 de juny de 2015